Activiteiten

  • Activiteiten

    Van kerstkoor tot voedselbankWat doet Rotaryclub Scheveningen nog meer?

De clubactiviteiten omvatten meer dan de wekelijkse bijeenkomsten. Er zijn diverse mogelijkheden elkaar beter te leren kennen of te leren van elkaars expertise of werk. Nuttig, leerzaam en vanzelfsprekend ook gewoon gezellig.

Enkele voorbeelden zijn:

Avondjes van zes
Deze bijeenkomsten in groepjes van zo’n zes leden, bij een iemand thuis, zijn bedoeld om andere leden beter te leren kennen. Soms is er een van tevoren vastgesteld thema. Meestal volgt er een verslag in de reguliere clubbijeenkomst na het laatste avondje.

Maatjesavond
De eerste bijeenkomst na Vlaggetjesdag is de jaarlijkse Maatjesavond. Onder het genot van de nieuwe haring opent de club haar deuren voor iedere belangstellende. In een ongedwongen sfeer kan worden kennisgemaakt met de leden en de activiteiten van Rotary Scheveningen. Een perfecte gelegenheid om meer informatie te krijgen over het lidmaatschap.

Bedrijfsbezoek
Dit is een clubbijeenkomst in een bedrijf of instelling, met een toelichting op de activiteiten en een rondleiding.

Districtsconferentie
Rotaryclubs zijn wereldwijd ingedeeld in districten. De Districtsconferentie is de jaarlijkse bijeenkomst van Rotaryclubs per district. Een van de clubs in het district organiseert de conferentie en bepaalt het thema. Alle leden van de clubs uit het betreffende District zijn welkom; hier kun je dus leden van andere Rotaryclubs in ons District 1600 ontmoeten.

Bezoek Gouverneur
De gouverneur van District 1600 vertegenwoordigt de clubs binnen zijn District, treedt op als schakel tussen de clubs en Rotary International en opereert als raadsman in Rotaryzaken. De gouverneur wordt voorgedragen door een van de Rotaryclubs uit het District, gekozen door die clubs en voor een jaar benoemd door Rotary International. Hij bezoekt gedurende het jaar alle clubs in zijn District. Voorafgaand aan zijn bezoek bespreekt hij de plannen voor het komende jaar met het bestuur. In de clubbijeenkomst vertelt hij iets over zichzelf en over zijn plannen voor het komende jaar.

 Contact met Rotaryclub Bremerhaven
Al vele jaren onderhoudt Rotary Scheveningen goede contacten met een zusterclub in Bremerhaven (Dtsl). Regelmatig treffen de leden zich op wederzijdse uitnodigingen.