Het huidige bestuur van Rotary Club Scheveningen bestaat uit de volgende personen:

Rob Bloem – voorzitter

voorzitter@rotaryscheveningen.nl

Michiel Adriaanse – penningmeester
penningmeester@rotaryscheveningen.nl

Joost Dekker – oud-voorzitter

Ingrid de Caluwe – inkomend-voorzitter

Robert van Agtmaal – secretaris
secretaris@rotaryscheveningen.nl

Motto

Rotary Club Scheveningen:
met onze voeten in zee