Informatie clubbijeenkomsten
Clubbijeenkomsten vinden wekelijks plaats op maandag van 18.00 tot 20.00 uur in Villani, Hellingweg 94c, Scheveningen.

Globaal ziet het wekelijkse programma er als volgt uit:

  • 18.00 uur: inloop en aperitief
  • 18.30 uur: start maaltijd
  • 19.00 uur: rondvraag, uitwisseling leden
  • 19.15 uur: lezing
  • 20.00 uur: afsluiting

Voor contact: