Wat beoogt Rotaryclub Scheveningen?
Rotaryclub Scheveningen is een lokale serviceclub, die deel uitmaakt van een internationale organisatie met actieve, betrokken en inspirerende leden, uit verschillende beroepen, die zich in vriendschap met elkaar en samen met andere organisaties via lokale en internationale projecten inzetten voor een betere samenleving.

Het motto van Rotary is “Service above Self”, waarmee wordt bedoeld: je eigenbelang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij. Het hart van Rotaryclub Scheveningen gaat sneller kloppen als het gaat om het helpen van inwoners van Scheveningen.

Flyer
Bekijk ook eens onze flyer 

Belangrijke waarden van Rotary en Rotarians zijn:

  • Dienstbaarheid aan de samenleving
  • Fellowship onder de leden en met anderen
  • Leiderschap, diversiteit en integriteit

Wie zijn we?
Rotaryclub Scheveningen maakt deel uit van een wereldwijd netwerk met 1,2 miljoen leden. Rotary is bijna 110 jaar geleden in Amerika opgericht door Paul Harris.

Onze club bestaat uit ongeveer 60 leden met verschillende beroepsachtergronden. Onze club ontving zijn “charter”, het bewijs van toelating tot Rotary International, op 23 april 1952. Samen willen we een inspirerende en dynamische club zijn die effectief bijdraagt aan het verbeteren van het leven in onze samenleving, met name in Scheveningen en omgeving.

Wat is Rotary?
Rotary is een serviceorganisatie. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self.

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk ‘Service above Self’. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak-)kennis. De opzet van de Rotaryorganisatie nodigt daartoe uit, want Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn hun (vak-)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. De open communicatie van de honderdduizenden leden verbindt Rotarians over de gehele wereld, gebaseerd op het essentiële beginsel: service.