Projecten

Wat doet Rotaryclub Scheveningen?
Rotaryclub Scheveningen richt zich met haar projecten met name op inwoners in en om Scheveningen. In lastige economische tijden zoals nu zijn er voldoende projecten die ondersteuning vragen. Ons streven is daarbij minder anonieme projecten op te pakken en juist te focussen op een aantal projecten waarbij ook een persoonlijke bijdrage kan worden geleverd. Ook letten wij er nadrukkelijk op dat de beschikbare fondsen niet te veel worden versnipperd.

Acties en projecten:
Voedselbank: een aantal malen per jaar zetten de leden zich in om artikelen in te zamelen voor voedselbank Scheveningen.

Verjaardagfeestjes: Rotaryleden sponsoren voorstellingen van kinderen die anders nooit naar het theater kunnen. Ook is er een verjaardagsfonds waaruit kinderfeestjes worden betaald voor kinderen die anders hun verjaardag niet kunnen vieren.
Hofstad Jeugdorkest: het oudste jeugdorkest ter wereld! Hier krijgen jongeren in de leeftijd van 6 tot 25 jaar de mogelijkheid samen te musiceren. Jong geleerd, is tenslotte oud gedaan. Rotary Scheveningen steunt deze vereniging al jaren van harte.

Alleenstaande ouderen: jaarlijks bezorgt Rotary Scheveningen een groot aantal alleenstaanden ouderen een gezellige middag. Deze middag vindt ieder jaar rond de kerstdagen plaats en wordt opge- luisterd door feestelijke activiteiten en muziek.

Water in Oeganda: een uniek waterproject in Mbarara, Oeganda. Twee jaar lang werkt Rotary Scheveningen met Rotary Kijkduin en Stichting You4Uganda samen om een groot waterproject te realiseren. Na 2 jaar samenwerken geven de clubs het stokje door aan twee nieuwe clubs in district 1600. Het toeval wil dat een Rotaryclub uit Mbarara een student naar Delft heeft afgevaardigd om daar te studeren voor waterbouwkunde. De student is onder de vleugels van Rotary Scheveningen gesteld.

Een overzicht van wat we de laatste jaren als projecten hebben gehad vind je in ons archief

Wil je bijdragen?
Wil je ons helpen? De Stichting Community Service Rotaryclub Scheveningen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wordt gefinancierd vanuit giften. ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Een onafhankelijk bestuur beslist over de aanwending van de financiële middelen.

Het bankrekeningnummer is ING NL08INGB0001328582

Overzicht projecten Rotary NL en District
Naast onze eigen projecten dragen we ook bij aan projecten van Rotary Nederland en ons district. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Vlielandkamp voor jongens en meisjes die door omstandigheden niet met vakantie kunnen.
  • Stichting ShelterBox. ShelterBox is een internationaal noodhulpfonds die wereldwijd voorziet in noodonderdak, warmte en waardigheid voor mensen die getroffen zijn door (natuur-)rampen.
  • Wandelen voor water. Tijdens Wandelen voor Water lopen Nederlandse kinderen 6 kilometer met 6 liter water op hun rug. Zo ervaren ze wat leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden moeten doen om aan water te komen. De Nederlandse kinderen laten zich sponsoren door familie en vrienden; de opbrengst wordt besteed aan drinkwaterprojecten in landen in bijvoorbeeld Afrika of Azië.
  • Polio de wereld uit. Een initiatief om wereldwijd polio uit te bannen door kinderen immuun te maken. Met de hulp van vele duizenden mensen, overheden en andere instellingen is het bijna gelukt! In nog maar een paar landen heerst polio.